Træbjælke/Træsøjle program

 

 

 

 

For opstilling af konstruktionen kræves følgende inddata:

 

Konstruktionstype:

 

Der kan vælges mellem følgende 10 konstruktionstyper:

 

Facadebjælke for gitterspær

Facadebjælke for hanebåndsspær u/midterbjælke

Facadebjælke for hanebåndsspær m/ midterbjælke

Kipbjælke

Tagbjælke for hanebåndspær m/ midterbjælke

Gulvbjælke under hanebåndsspær

Gulvbjælke til etagedæk

Søjle med last fra tag.

Tagbjælke til mindre bygning

Bjælke til mindre bygning

 

For hvert konstruktionstype er vist et en tilsvarende illustration.

 

Spændvidde/Søjlelængde:

Spændvidden af bjælken skal angives. For søjler (konstruktionstype 8) skal søjlelængden angives. Spændvidden/Søjlelængden anvendes til dimensionering af bjælken/søjlen.

 

Lastbredde/Bjælkeafstand/Lastareal:

Lastbredden (B) for bjælken angives i meter. Lastbredden svarer til den bredde, hvor der kommer last ned på bjælken. For konstruktionstype 1, 2, 4, 6 og 10 svaret det til typisk en halv bygningsbredde, mens det for konstruktionstype 3 svarer til en kvart bygningsbredde.

For tagbjælker og gulvbjælker (konstruktionstype 5, 7 og 9), svarer lastbredden til bjælkeafstanden (C).

For søjler (konstruktionstype 8) angives lastarealet, dvs. tagarealet i vandret plan.

 

Totallængde:

For bjælken skal den totale længde af bjælken angives i meter. Denne totallængde anvendes kun til beregning af bjælkens/søjlens vægt.

 

Taghældning:

Tagets hældning i grader angives. Denne taghældning benyttes til at beregne vind- og snelast samt last fra tag. Vind- og snelast regnes jf. EN1991. Taghældningen må ikke være større end 75 grader. For taghældninger mindre end 5 grader regnes der med en taghældning på 5 grader for konstruktionstype 1 – 8.

Der regnes med en formfaktor for sne på 0,8 for taghældninger mindre end 30 grader, aftagende til 0 ved en taghældning på 60 grader. Der undersøges for Snetilfælde I, II og III, jf. EN 1991-1-4.

Tag:

For konstruktionstype 1 – 5 og 8 – 10 angives lasten fra taget, idet der kan vælges mellem tungt tag (0,75 kN/m2 tagareal) og let tag (0,25 kN/m2 tagareal).

 

Øvrige laster

For øvrige laster, regnes med normale laster for danske husbygningskonstruktioner til brug for boliger og mindre erhvervsbygninger.

I konstruktionstype 2,3, 6 og 7 regnes der med en nyttelast på 1,5 kN/m2 på etagedækket og en egenvægt på 1,1 kN/m2 på etagedækket.

I konstruktionstype 1, 4, 5 regnes desuden med egenvægt på 0,25 kN/m2 fra etagedækket, hvor der ikke er nogen etagedæk.

 

 

Øvrige forudsætninger

 

Der regnes ikke med brand. Konstruktionen beregnes i konsekvensklasse CC2 (Normal sikkerhedsklasse), normal kontrolklasse og anvendelsesklasse 2.

I beregningen forudsættes brug af limtræ i klasse GL24h.

Det forudsættes at bygningen ikke er placeret langs åbent hav, herunder er det forudsætning at bygningen er placeret længere væk end 25 km

fra den jyske vestkyst og Ringkøbing Fjord, idet der er benyttet en basisvindhastighed på 24 m/s og terrænkategori I (fjord og søer).

Det forudsættes at bjælken/søjlen  er simpel understøttet i begge ender.

I beregningen sikres at den permanente deformation ikke er højere end l/400 for den permanent last og at initial deformationen ikke er højere end l/400 for snelasten og l/250 for vindlasten og l/600 for nyttelasten.

Der kontrolleres for kipning, idet den fri kipningslængde, regnes lig med spændvidden af bjælken.

 

Beregn

Hvis der trykkes på beregn fås en oversigt over de profiler der kan benyttes.

Beregningen er kun overslagsmæssig og uden ansvar! 

 

Vis hele listen

En liste med alle profiler vises.