StruSoft  
Forside    Geoteknik 
 

Geoteknik

StruSoft DK tilbyder en Windows baseret geoteknisk programpakke.

I programpakken er der mulighed for at opbygge konstruktionens geometri, opbygge lagfølgen af jordbunden med tilhørende geotekniske parametre og grundvandsspejl, opstilling af styrkeparametre for dimensionering af fundamenter og støttevægge samt at opstille et antal lastkombinationer som skal beregnes.

Programmet indeholder partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper efter de danske nationale annekser til EuroCode.

Konstruktionens egenvægt medtages automatisk på grundlag af den beskrevne geometri. I Kældervægge er der mulighed for at beregne betonen, idet der er indlagt et modul af programmet Søjler og Vægge 6.


Geoteknik Programpakke

Geoteknik programpakke består af programmer til dimensionering af fundamenter, enkelt pæle og støttevægge samt kældervægge efter de europæiske konstruktionsnormer med tilhørende danske nationale anneks.

Programpakken indeholder følgende programmer:

Fundering 5
I programmet Fundering kan der for enkeltfundamenter (rektangulære og cirkulære) og stribefundamenter foretages en sætningsberegning, en undersøgelse i drænet og udrænet tilstand samt en undersøgelse for gennemlokning. Programmet kan tage hensyn til hældende terræn og der kan opstilles en lagfølge på begge sider af fundamentet. Der kan opstilles en oprindelig lagfølge til brug ved sætningsberegningen.

Pæl 2
I programmet Pæl kan der foretages en dimensionering af en enkelt pæl, idet der både kan beregnes for trækpæle og trykpæle. Ved beregningen af trækpæle kan der tages hensyn til negativ overflademodstand med eller uden asfaltering.

Støttevæg 4
I programmet Støttevæg kan der foretages en beregning af jordtrykket på støttevæggen, på grundlag af den opstillede lagfølge på aktiv- og passivsiden af støttevæggen. Ved beregning af jordtrykskoefficienterne tages hensyn til terrænhældning, overfladelast og støttevæggens ruhed. På grundlag af lasterne og beregnede jordtryk beregnes støttevæggen som et fundament med en lagfølge, svarende til lagfølgen på passivsiden. Det er muligt at dimensionere betonen i både støttevæggens væg og støttevæggens fundamentsplade.

Kældervæg 4
I programmet Kældervæg kan der foretages en bestemmelse af jordtrykkene på kældervæggen. Beregningen kan foretages i anvendelsestilstanden samt i brud- og ulykkestilfældet, herunder brand. Der kan enten regnes med hviletryk eller aktivt jordtryk på kældervæggen og der kan der tages hensyn til et øget jordtryk fra komprimering. Beregningsmodulet til beregning af selve kældervæggens beton og evt. armering, er hentet fra programmet Søjler og Vægge 6, idet det forudsættes at understøtningen er simpel i både top og bund af kældervæggen. I brand forudsættes det, at der kun er brand på den fri side.

StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com