StruSoft  
Forside    Bærende konstruktioner 
 

Bærende konstruktioner

StruSoft DK forhandler en bred vifte af egen udviklede beregningsprogrammer for bærende konstruktioner.

Med programmerne kan bygningskonstruktioner i træ, stål og beton modelleres, undersøges og styrkeeftervises i henhold til nye EC normer. Komplekse beregninger foretages hurtigt og simpelt, og resultater dokumenteres i overskuelige udskrifter.

Læs mere om:

Plan Ramme 4
Søjler og Vægge 6
Stål 3
Limtræberegningsprogram
Betontværsnit 3
Betonplader 1


Plan Ramme 4

Plan ramme 4 anvendes til bestemmelser af snitkræfter og deformationer af plane rammesystemer efter 1. og 2. ordens teori.

Konstruktionen optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer til hurtig definition af konstruktionen med understøtninger og laster. Programmet kan automatisk generere naturlasterne vind og sne på facader samt sadel- og pulttage efter den danske lastnorm.

Partialkoefficienterne for belastningstyper er indeholdt i programmet, således at lastkombinationerne automatisk opstilles, når de relevante laster udvælges.

Partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper kan vælges både brugerdefineret og efter de danske nationale annekser til EuroCode.

Tværsnitskataloget indeholder de oftest anvendte træ- og stålprofiler. Derudover kan egne tværsnit defineres og der kan importeres tværsnit oprettet i programmet "Tværsnit 2". Resultatet indeholder en oversigt med snitkraftskurver, deformationer og reaktioner. For hver stang kan indsættes punkter til beregning af snitkræfter og deformationer. Placering og størrelse af maksimale snitkræfter kan beregnes automatisk for hver stang. Udskrift kan vælges efter behov. I programmets online hjælp vises programmets brug i nogle beregningseksempler.

Programfunktioner

 • Grafisk inddatering af konstruktion
 • Automatisk generering af vind- og snelaster
 • Tværsnitskataloger med ofte anvendte træ- og stålprofiler
 • Import af tværsnit fra programmet "Tværsnit 2"
 • Opstilling af lastkombinationer med automatisk tildeling af partialkoefficienter
 • 1. og 2. ordens beregning
 • Valgfri udskrift med illustrationer
 • Opstilling af armerede betontværsnit
Læs mere om modulerne til Plan Ramme 4

Stålkonstruktioner
Stålsamlinger
Trækonstruktioner
Tværsnit 2
Betonkonstruktioner og Kontinuerlige Betonbjælker

 


Søjler og Vægge 6

Søjler og vægge 6 anvendes til dimensionering af armerede og uarmerede betonsøjler og vægge efter de europæiske konstruktionsnormer med de danske nationale annekser.

Programmet indeholder partialkoefficienter for belastningstyperne, således at lastkombinationerne automatisk opstilles, når de relevante laster udvælges.

Partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper kan vælges både brugerdefineret og de danske nationale annekser til EuroCode..

Snitkraftskurver vises, og de dimensionerede momenter bestemmes, idet de relevante momenter tillægges anden ordens bidrag under dimensioneringen. Armeringskataloget indeholder nogle normalt benyttede armeringstyper, andre typer kan defineres af brugeren.

Krav til dæklag og afstande samt specielle krav til sikringsrum kontrolleres. For anvendelsesgrænsetilstande beregnes udbøjningen. For brudgrænsetilstande, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen. Som en hjælp under dimensioneringen præsenteres hver lastkombination i et MN-diagram.

For brandpåvirkning vises temperaturkurver med angivelse af den skadede randzone. Udskriften indeholder en resultatoversigt samt detaljerede beregningsresultater for udvalgte lastkombinationer. I programmets online hjælp vises programmets brug i nogle beregningseksempler.

Programfunktioner

 • Nem opstilling af lastkombinationer
 • Beregning af dimensionerende snitkræfter
 • Mulighed for brugerdefinerede armeringstyper
 • Automatisk placering af armering
 • Kontrol af normens krav
 • Beregning af udbøjning for anvendelsesgrænsetilstande
 • Beregning af revnevidde for anvendelsesgrænsetilstande
 • Kontrol af bæreevne for brudgrænsetilstande og ulykkeslast
 • Kontrol af bæreevne for brandpåvirket tværsnit
 • To-akset bøjning fra brud, ulykke og brand
 • Valgfri udskrift med resultatoversigt

Stål 3


Stål 3 anvendes til dimensionering af dobbeltsymmetriske stålbjælke og stålsøjler efter de europæiske konstruktionsnormer med det danske nationale anneks.

Partialkoefficienter for materialer kan vælges både brugerdefineret og det danske nationale anneks til EuroCode. Spændinger i tværsnit fastlægges plastisk eller elastisk, afhængig af tværsnitsklasse.I brandkombinationer fastlægges temperatur i profiler, og styrke- og stivhedsparametre reduceres. De benyttede profiler kan beskyttes af brandisolering fra den medfølgende isoleringstabel.

Programfunktioner

 • Undersøgelse af dobbeltsymmetriske stålprofiler fra stålkataloget
 • Fastlæggelse af tværsnitsklasse og udnyttelse for normalkraft og forskydning samt moment om begge akser
 • Beregning af kipning iht. Teknisk Ståbi for I-profiler
 • Brandundersøgelse for standardbrand med mulighed for brandisolering
 • Bestemmelse af søjlevirkning for laster om begge akser
Læs mere om:

Brandisolering

Limtræberegningsprogram

Limtræberegningsprogrammet anvendes til dimensionering af simple konstruktions- og limtræsbjælker og søjler. Programmet er udviklet i samarbejde med limtræsfrabrikantforeningen.

Partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper samt lastkombinationer kan vælges jf. de danske nationale annekser til EuroCode.

ektangulære og cirkulære profiler af limtræ og konstruktionstræ kan benyttes. Der opstilles oversigter for træk-, tryk- og forskydningsudnyttelse samt søjlevirkning for søjler af profiler i alle aktuelle brud- og ulykkekombinationer samt beregning af deformationer i anvendelseskombinationer. I brandkombinationer tages hensyn til brandpåvirkning.

Programfunktioner:

 • Tværsnitsundersøgelser for bjælker og søjlevirkning for søjler
 • Grafisk visning af snitkræfter og udnyttelse ved farver og kurver
 • Brandberegning ved styrkereduktionsmetoden med hensyntagen til hjørneeffekter
 • Detaljeret udskrift til dokumentation overfor myndigheder

Betontværsnit 3

Betontværsnit 3 anvendes til dimensionering af armerede og uarmerede betonbjælker og plader efter de europæiske konstruktionsnormer med de danske nationale annekser.

Partialkoefficienter for materialer kan vælges både brugerdefineret og efter de danske nationale annekser til EuroCode.

Armeringskataloget indeholder nogle normalt benyttede armeringstyper jf. DS/EN 165 Inf. Andre typer kan defineres af brugeren.

Krav til dæklag og afstande samt specielle krav til sikringsrum kontrolleres. For anvendelsesgrænsetilstande beregnes revnevidde. For brudgrænsetilstande, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen. Som en hjælp under dimensioneringen præsenteres hver snitkraft i et MN-diagram.

For brandpåvirkning vises temperaturkurver med angivelse af den skadede randzone. Udskriften indeholder en resultatoversigt samt detaljerede beregningsresultater for udvalgte snitkræfter. I programmets online hjælp vises programmets brug i nogle beregningseksempler.

Programfunktioner

 • Nem opstilling af snitkræfter
 • Mulighed for opstilling af armerede rektangulære, cirkulære, T- og K-betontværsnit og plader
 • Mulighed for brugerdefinerede armeringstyper
 • Automatisk placering af armering
 • Kontrol af normens krav
 • Mulighed for opstilling af flere tværsnit
 • Mulighed for påsætning af standardbrand
 • Beregning af revnevidde for anvendelsesgrænsetilstande efter elasticitetsteorien
 • Kontrol af bæreevne for brudgrænsetilstande og ulykkeslast, idet der dimensioneres for normalkraft og moment efter plasticitetsteorien
 • Beregning af forskydningsarmering og forankringsarmering for brudgrænsetilstand, idet der kan tages hensyn til vidning
 • Kontrol af bæreevne for brandpåvirket tværsnit
 • Valgfri udskrift med resultatoversigt

Betonplader 1

Betonplader 1 anvendes til dimensionering af dobbeltspændte betonplader ud fra K.W. Johansens brudlinje teori og de europæiske betonnormer DS/EN Eurocode 1992 samt de tilhørende danske nationale annekser.

Pladen kan frit optegnes, idet der kan placeres understøtninger langs pladens sider og/eller søjler under pladen. Pladen kan være understøttet langs 1- 4 sider eller understøttet af søjler, eller en kombination af understøtninger og søjler.
Der kan vælges mellem 22 brudfigurer.

Programmet bestemmer den optimale placering af brudlinjerne og foretager de relevante beregninger ud fra laster og understøtninger/søjler for de valgte lastkombinationer og brudfigurer.

Programmet fremkommer med en øvre værdi løsning, idet det dimensionsgivende moment bestemmes efter K.W. Johansens pladeteori. Partialkoefficienter for materialer kan vælges både brugerdefineret og efter de danske nationale annekser til EuroCode.

Armeringskataloget indeholder nogle normalt benyttede armeringstyper jf. DS/EN 165 Inf. Andre typer kan defineres af brugeren.

Krav til dæklag og afstande samt specielle krav til sikringsrum kontrolleres. For anvendelsesgrænsetilstande beregnes revnevidde og en tilnærmet deformation. For brudgrænsetilstande, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen. For brandpåvirkning vises temperaturkurver med angivelse af den skadede randzone. Udskriften indeholder en resultatoversigt samt detaljerede beregningsresultater for udvalgte snitkræfter. I programmets online hjælp vises programmets brug i nogle beregningseksempler.

Programfunktioner
 • Nem optegning af pladen med tilhørende søjler
 • Valg mellem 22 forskellige brudlinier
 • Mulighed for brugerdefinerede armeringstyper
 • Automatisk placering af armering
 • Kontrol af normens krav
 • Mulighed for opstilling af flere tværsnit
 • Mulighed for påsætning af standardbrand
 • Kontrol af minimumsarmering
 • Beregning af ydre og indre arbejde samt det dimensionsgivende moment.
 • Beregning af revnevidde for anvendelsesgrænsetilstande på baggrund af det dimensionsgivende moment.
 • Beregning af deformationer for anvendelsesgrænsetilstande på baggrund af det dimensionsgivende moment.
 • Kontrol af bæreevne for brudgrænsetilstande og ulykkeslast, idet der dimensioneres for det dimensionsgivende moment efter plasticitetsteorien
 • Kontrol af bæreevne for brandpåvirket tværsnit
 • Beregning af hjørnekræfter
 • Beregning af reaktioner
 • Beregning af gennemlokningskraften for søjler med og uden bøjler.
 • Valgfri udskrift med resultatoversigt
StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com