StruSoft  
Forside    E-nyt 17. Maj 2010 
 

E-nyt 17. Maj 2010

Kursustilbud

Få større udbytte af dine beregningsprogrammer med et opdateringskursus.
Cad Quality tilbyder et 3 timers firmakursus i Dimension beregningsprogrammerne.
Kursets målsætning er, at tilføre brugerne den nødvendige viden, der skal til, for at kunne udnytte programmerne optimalt.

Kursusforløbet tager udgangspunkt i kundespecifikke ønsker, samt nyheder i programmerne.
Kurset afholdes på virksomhedens adresse, hvor deltagerantallet er ubegrænset.
Tilmelding: Telefon 55 77 83 83- spørg efter Villy Kjeldsen eller Tina Hansen.
Pris. Kr. 5.995,00 ekskl. moms.

Betontværsnit 3Betontværsnit 3

Cad Quality A/S har netop udviklet et nyt program til beregning af betontværsnit. Programmet er ideelt når man på forhånd kender snitkræfterne.

Programmet anvendes til dimensionering af armerede og uarmerede betonbjælker og plader efter de europæiske konstruktionsnormer med de danske nationale annekser.

Armeringskataloget indeholder nogle normalt benyttede armeringstyper jf. DS/EN 165 Inf. Andre typer kan defineres af brugeren.

Krav til dæklag og afstande samt specielle krav til sikringsrum kontrolleres.

For anvendelsesgrænsetilstande beregnes revnevidde.

For brudgrænsetilstande, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen. Som en hjælp under dimensioneringen præsenteres hver snitkraft i et MN-diagram.

For brandpåvirkning vises temperaturkurver med angivelse af den skadede randzone.

Udskriften indeholder en resultatoversigt samt detaljerede beregningsresultater for udvalgte snitkræfter. I programmets online hjælp vises programmets brug i nogle beregningseksempler.

Programmet kan afprøves gratis i 30 dage.

For en yderligere beskrivelse af programmet henvises til produktbrochuren eller til Poul Erik Juel på telefon 29467620.
Stål 3Stål 3

Programmet er netop blevet udvidet, således at det nu kan regne i brand.

Programmet anvendes til dimensionering af dobbeltsymmetriske stålbjælke og stålsøjler efter de europæiske konstruktionsnormer med det danske nationale anneks.

Spændinger i tværsnit fastlægges plastisk eller elastisk, afhængig af tværsnitsklasse. I brand fastlægges temperatur i profiler, og styrke- og stivhedsparametre reduceres. De benyttede profiler kan beskyttes af brandisolering fra den medfølgende isoleringstabel, hvor der også er mulighed for selv oprette isoleringer.

Programmet kan afprøves gratis i 30 dage.

For en yderligere beskrivelse af programmet henvises til produktbrochuren eller til Poul Erik Juel på telefon 29467620.Betonplader 4

Betonplader 4Cad Quality A/S er i gang med at udvikle et program til beregning af dobbeltspændte betonplader.

Programmet benytter K.W.Johansens brudlinieteori til beregning af det dimensionsgivende moment.

Når det dimensionerende moment er bestemt, dimensioneres selve betonpladen efter de europæiske konstruktionsnormer med de danske nationale annekser.

For anvendelsesgrænse tilstande kontrolleres revnevidden.

For brudgrænsetilstande, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen.

Den første version af programmet forventes at udkomme i september 2010.

For denne version er følgende planlagt:
  • Vilkårlig optegning af pladens form på en tegneflade med definition af understøtninger og indspændinger (med indspændingsgrad). Der kan defineres huller i pladen (uden understøtninger).
  • Understøtninger og indspændinger kan dog foreløbigt kun påsættes langs pladens sider.(Dvs. der endnu ikke mulighed definition af indre søjler eller indre understøtninger).
  • Nem opstilling af laster, idet der kan opstilles virkårlige rektangulære jævnt og trekantsfordelte fladelaster, samt vilkårlige jævnt og trekantsfordelte linielaster samt vilkårlige punktlaster.
  • Foreløbig mulighed for definition og beregning for 10 forskellige brudlinieformer for en plade med min. 4 sider. Disse 10 er:
  1. Fire sidet understøttet (1 brudfigur)
  2. Tre sidet understøttet (2 brudfigurer)
  3. To sidet understøttet modstående (2 brudfigurer)
  4. To sidet understøttet hosliggende (3 brudfigurerer)
  5. En sidet understøttet (2 brudfigurerer)
Der er mulighed for at indsende yderligere kommentarer til programmet eller ved at ringe til Villy Kjeldsen på telefon 55 77 83 83.
StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com