StruSoft  
Forside    Opdatering af EuroCode januar 2010 
 

Opdatering af EuroCode januar 2010

Cad Quality A/S har netop udsendt en opdatering af programmerne til EuroCode. De fleste af disse rettelser/forbedringer blev dog allerede udsendt i august 2009.

Opdateringen indeholder følgende:

 • Revision af normer
 • Test og rettelse af programmer
 • Forbedringer i Plan Ramme 4 med tilhørende moduler
 • Ny udgave af Søjler og Vægge 6
 • Stål 3 med Brandmodul
 • Rettelse til indtrykning under tværlast i Stål 3
 • Nyt Betontværsnitsprogram, Betontværsnit 3

Revision af normer

I det væsentligste indeholder opdateringen følgende:

 • Udsendte tillæg til de danske nationale anneks i december 2008
 • Ny 3. Udgave af Betonnormen DS/EN 1992-1-1
 • Indførelse af armeringstyperne i DS/EN 165 INF som standard i betonprogrammerne
 • Ny udgave af DS/EN 338 november 2009. Styrkeklasser for konstruktionstræ

Test og rettelse af programmer

Vi har været igennem et længere testprogram, hvor fejl og uhensigtsmæssigheder er blevet rettet. Man skal dog være opmærksom på følgende steder, hvor der har været fejl af betydning:

 • Fejl i beregningen af søjlevirkning for stål i Plan Ramme 4 i visse situationer
 • Fejl i beregningen af forskydning i betonplader
 • Fejl i beregningen af d og dermed minimumsarmeringen d i betonbjælker
 • Fejl i beregningen af kipning i specialtilfælde for hovedtilfælde 6 og 7 i Stål 3
 • Korrektion af betonstyrkerne i brand for højstyrkebeton
 • Korrektion af beregningen af randzone i beregningen af brand for beton for en 3 og 4 sidet brand

Forbedringer i Plan Ramme 4 med tilhørende moduler

 • Bedre visning af revnevidder i Kontinuerlige Betonbjælker 6/Betonkonstruktioner 6
 • Beregning af kipning i Stålkonstruktioner 5 og Trækonstruktioner 4
 • Mulighed for at foretage en andenordens beregning i Trækonstruktioner 4, idet man dog selv skal indlægge skævheder i konstruktionen
 • Indførelse af træklasserne for hårdt træ (D18 – D70)
 • Indførelse af en træklasse for Kerto Q og rettelse af dimensioner for HQL
 • Indførelse af muligheden for at beregne uisolerede stålprofiler i brand med en standard indendørs brand, en standard udendørsbrand og en standard hydrocarbon brand
 • Indlæggelse af Condor Hensoterm 4KS brandmaling og rettelse af Condor Uniterm 38091 brandmaling i brandisoleringstabellen
 • Mulighed for at oprette nye træ og stålprofiler direkte i Plan Ramme 4, således at man ikke skal via programmet Konfiguration
 • Mulighed for automatisk visning af max. normalkraft på normalkraftoversigt, max. moment på momentoversigt, max. forskydning på forskydningsoversigten,max. deformation på deformationsoversigten, max. udnyttelse på udnyttelsesoversigten osv
 • Mulighed for at indtaste forudsætningerne direkte i tværsnittet, uden at skulle gå ind i betonforudsætningerne
 • Indførelse af mulighed for at indtaste fremstillingsprocessen for armeringen direkte i programmet. Fremstillingsprocessen har betydning for brandberegningen
 • Mulighed for beregning af 180 og 240 minutters brand (R180 og R240)

 

Søjler og Vægge 6

Dette program har været igennem en større revision, som omfatter følgende:

 • Indførelse af mulighed for at sætte vandret last på to retninger
 • Mulighed for beregning af udbøjning, revnevidder og søjlevirkning omkring begge akser
 • Beregning af revnevidder i den kvasipermanente lastkombination
 • Mulighed for at indtaste flere betontværsnit, i programmet. Der kan dog kun regnes på et tværsnit af gangen. Opstillingen af Betontværsnittene og branddata foregår nu på samme måde som i Plan Ramme 4
 • Beregning af søjlevirkning i brud, ulykke og masselast samt i Brand efter metoden Nominel Stivhed med momentforøgelsesfaktor for armerede tværsnit, jf. DS/EN 1992-1-1 Afsnit 5.8.7.3.(4)
 • Metode II i brud, ulykke og masselast er dog stadig medtaget, men dog kun informativt, idet beregningen ikke medtages i vurderingen af om søjlen kan holde
 • Beregning af to-akset bøjning i brud, ulykke, brand og masselast jf. DS/EN 1992-1-1 Afsnit 5.9.3
 • Brandberegningen efter Metode I er helt udgået, idet Brand beregnes efter metoden Nominel stivhed med momentforøgelsesfaktor og der kan derfor ikke beregnes Brand for uarmerede tværsnit
 • I brand medtages den termiske eksentricitet for tværsnit påvirket af brand fra 1 side, 2 hosliggende sider samt 3 sider
 • Mulighed for at indtaste fremstillingsprocessen for armeringen direkte i programmet. Fremstillingsprocessen har betydning for brandberegningen
 • Mulighed for beregning af 180 og 240 minutters brand (R180 og R240)

 

Etageplader

Vi er I øjeblikket i gang med at udarbejde et program til beregning af dobbelt spændte plader. Vi udsender i løbet af februar et nyhedsbrev vedr. de nærmere planer for dette program.

 

Stål 3 med Brandmodul

Vi har erfaret at der er mange brugere af programmet Stål 3 til beregning af dobbeltsymmetriske ståltværsnit fra ståltabellen. Vi har nu udvidet programmet med et brandmodul, således at programmet nu kan undersøge de ting som tidligere blev undersøgt i brud nu også kan undersøges i brand, idet programmet nu indeholder nedenstående.

Ståltværsnittet kan nu undersøges for en standardbrand i 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Der kan for uisolerede tværsnit vælges imellem 3 forskellige brandforløb:

 • Standard brandforløb(indendørs)
 • Udendørsbrandforløb
 • Hydrocarbonbrandforløb

Der kan vælges at ståltværsnittet har termiske kontakt med beton.

Ståltværsnittet kan brandisoleres med en isolering fra den tilhørende brandisoleringstabel. Brandisoleringstabellen indeholder kurver, hvorfra ståltemperaturen kan udledes vha. sektionsforholdet.

Med isoleringen kan stålprofilet indpakkes i en rektangulær kasse (eks. pladeisolering) eller langs hele overfladen (eks. brandmaling). Isoleringen kan inddække 1-4 sider.

Hvis montagen øger den indvendige inddækningsomkreds af isoleringen (eks. stålunderlag for gipsplader) angives tillægget.

For at bevare en funktionsdygtig brandisolering, kan der som bæreevne benyttes fx, i stedet for fy, iht. DS/EN Eurocode 1993-1-2 Dansk national anneks (2.3(1)).

Tværsnittet undersøges for følgende i brand:

 • Træk
 • Tryk
 • Bøjning om hhv. y-akse og z-akse
 • Forskydning om hhv. y-akse og z-akse
 • Moment om hhv. y-akse og z-akse og Normalkraft
 • Moment om hhv. y-akse og z-akse, Normalkraft og Forskydning

Tværsnittet kan undersøges både med og uden tværafstivet krop.

Kipningsundersøgelse kan foretages for et I-profil. Den kritiske Euler-last findes iht. Teknisk Ståbi 20. Udgave med brandreduktion. Der vælges et af ståbiens 8 hovedtilfælde. Belastninger iht. det valgte hovedtilfælde angives. Idet Eulerlast findes efter tabeller i Teknisk Ståbi med brandreduktion, skal de angivne belastninger ligge indenfor tabellernes grænser.

Et trykpåvirket element undersøges for plan udknækning og for to-akset udbøjning ved momentpåvirkning. Trykpåvirkningen kan opstå fra en trykkraft og/eller fra en momentpåvirkning.

Programmet kan tage hensyn til en evt. forhåndsudbøjning.

Der foretages følgende undersøgelser for søjlevirkning/kipning:

 • Slankhedsforhold om hhv. y- og z-akse
 • Relativ slankhedsforhold om hhv. y- og z-akse
 • Plan udknækning af centralt påvirket trykstang om hhv. y- og z-akse
 • Momentpåvirket trykstang med mulighed for kipning

 

Rettelse til indtrykning under tværlast i Stål 3

Programmet er desuden i forbindelse med en gennemgang af 20. Udgave af Teknisk Ståbi, i efteråret 2009, blev rettet:

 • Indtrykning under tværlast jf. DS/EN 1993-1-5 kapitel 6
 • Indtrykning under tværlast, normalkraft og moment, jf. DS/EN 1993-1-5, pkt. 7.2
 • Indtrykning under tværsnit ved af ende af element

 

Nyt Betontværsnitsprogram, Betontværsnit 3

Vi udsender et nyt betontværsnitsprogram til beregning af betontværsnit.

I programmet kan der opstilles følgende:

 • Oplysninger om normgrundlag, herunder konsekvensklasse
 • Betontværsnit, med oplysninger om armering og forudsætninger
 • Brand, herunder brandtid og hvilke sider tværsnittet er brandpåvirket på samt fremstillingsprocessen for armeringen
 • Snitkræfter på flere forskellige snit

Der kan opstilles rektangulære bjælker, T-tværsnit og plader. Programmet placerer automatisk armering og kontrollere krav iht. normen. Opstilling af tværsnit foregår på samme måde som i Plan Ramme 4 /Kontinuerlige Betonbjælker 6.

Der kan opstilles snit med lastkombination, normalkraft, forskydningskraft, moment og vridning samt den mindste forskydningskraft på strækningen z*cot fra snittet for bjælker.

Der kan tages hensyn til buevirkning ved beregning af forskydning på plader.

Der kan regnes forankring ved hjælp af bøjler ved bjælkeender.

Programmet opstiller MN-diagram i brud.

Ved dimensionering foretages alle relevante undersøgelser for tværsnittet iht. DS/EN 1992-1-1 3. Udgave og DS/EN 1992-1-2 1. Udgave med tilhørende nationalt anneks.

Programmet kan beregne følgende på et eller flere snit.

I den kvasipermanente anvendelseskombination undersøges armerede tværsnit for:

 • Minimumsarmering
 • Revnevidder, som sammenlignes med de anbefalede maksimale revnevidder i det danske nationale anneks
 • Afstand mellem revner
 • Uarmerede tværsnit undersøges ikke

I brud undersøges for:

 • Minimumsarmering
 • Armerede tværsnit undersøges bæreevnen vha. Metode A
 • Uarmerede tværsnit undersøges vha. den tilsvarende metode for uarmerede tværsnit, idet der dog kræves en normaltrykkraft i tværsnittet
 • Maksimale momenter vises desuden i et MN-diagram
 • Forskydningsarmerede tværsnit (Armerede rektangulære og T-tværsnit) fastlægges afstanden mellem bøjlearmeringen på baggrund af den mindste forskydningskraft (Vmin) på strækningen z*cotθ fra det undersøgte snit samt vridningsmomentet, idet både afstanden mellem bøjlerne af hensyn til styrkekravet og af hensyn til det geometriske krav fastlægges. Desuden undersøges udnyttelsen for forskydning og vridning på baggrund af forskydningskraften og vridningsmomentet, idet kravene til det skrå betontryk og forskydningsspændingen for vridning undersøges
 • For ikke forskydningsarmerede tværsnit undersøges forskydningsspændingen på baggrund af forskydningskraften iht. Bogen Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Afsnit 5.2.2, idet der er mulighed for at tage hensyn til buevirkningen
 • For uarmerede tværsnit undersøges forskydningsspændingen på baggrund af forskydningskraften jf. DS/EN EuroCode 1992-1-1 afsnit 12.6.3
 • Stødlængder bestemmes jf. DS/EN Eurocode 1992-1-1 afsnit 8.4
 • Forankringslængder i evt. bjælkeender bestemmes jf. DS/EN EuroCode 1992-1-1 afsnit 8.4. Der tages hensyn til evt. længde af vederlag
 • Vederlagslængderne angives under det enkelte snit
 • I forskydningsarmerede tværsnit fastlægges desuden nødvendig bøjlearmering til stød eller forankring
I Ulykke og Masselast dimensioneres som for brud.

I brandkombinationer indregnes brandpåvirkningen fra en standardbrand. Der undersøges iht. DS/EN 1992-1-2 med tilhørende dansk nationalt anneks. Det antages at tværsnittet er intakt uden afskalning. Det brandpåvirkede tværsnit modelleres som et reduceret tværsnit, idet det oprindelige betontværsnit reduceres med en skadet randzone, som ikke tages i regning, jf. DS/EN 1992-1-2 Anneks B. Metode B2.

Inden for den skadede randzone betragtes materialeparametre for betonen som konstante men svækkede på grund af temperaturen. For hver armeringsstang bestemmes temperaturen, hvorefter spændingen kan bestemmes ud fra den temperaturafhængige arbejdskurve, som desuden afhænger af armeringens fremstillingsproces. For det reducerede tværsnit med reducerede materialeparametre undersøges for:

 • Metode A iht. DS/EN 1992-1-2 Anneks B. Metode B2 med tilhørende dansk nationalt anneks

Priser vedr. Stålkonstruktioner 3 og Betontværsnit 3:

Stålkonstruktioner 3 ny licens kr. 16.000,-

Stålkonstruktioner 3 opdatering uden programservice kr. 9.600,-

Stålkonstruktioner 3 opdatering med programservice kr. 4.800,-

Betontværsnit 3 ny licens kr. 15.000,-

Betontværsnit 3 opdatering fra gl. DOS program kr. 9.500,-

Evt. netværkstillæg 20%.

Alle priser er excl. moms. og er gældende indtil 31. august 2010.

Skulle du have spørgsmål eller behov for yderligere information, kan du altid kontakte mig på nedenstående mail eller telefon. Du kan naturligvis også læse mere om de enkelte beregningsprogrammer på vores hjemmeside www.cqdimension.dk

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Cad Quality A/S

Poul Erik Juel
Salgschef
pej@cad-q.dk
Mobil: 29467620

StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com