StruSoft  
Forside    Nyhedsbrev 28 februar 2011 
 

Nyhedsbrev 28 februar 2011

Opdatering af beregningsprogrammerne til EuroCode februar 2011.

Cad-Quality A/S har netop udsendt en opdatering af programmerne til EuroCode.
Flere af disse rettelser blev dog allerede udsendt i august 2010.

Opdateringen indeholder følgende:

 • Revision af normer 
 • Rettelse af programmer 
 • Forbedringer af Plan Ramme 4 med tilhørende moduler 
 • Nyt Menuprogram CQDimension 
 • Nyt Betonpladeprogram, Betonplader 1 
 • Fremtid

Revision af normer

I det væsentligste indeholder opdateringen følgende:

 • Rettelsesblad til DS/EN 1993-1-5 dateret 20-05-2009.

Rettelse af programmer

De væsentligste rettelser til programmet er følgende:

 • Fejl i beregningen af minimumsarmering i Søjler og Vægge 6. 
 • Mindre fejl i beregning af to-akset bøjning i visse situationer i Søjler og Vægge 6. 
 • Fejl i beregningen af d i visse situationer og dermed minimumsarmeringen i betonbjælker/betonplader/geoteknik. 
 • Fejl i beregningen af kipning i visse situationer i Stålmodul til Plan Ramme 4. 
 • Fejl i beregning af jordtrykskoefficienter for stærkt hældende terræn i situationer med ingen overfladelast ingen overfladelast i Støttevægs- og Kældervægsprogrammet. 
 • Fejl i grafik i Plan Ramme 4 og Søjler og Vægge 6. 
 • Rettelsen så der kan foretages registrering af licens via. internet for brugere med netværksversion og som bruger proxy-server. 
 • Standardiseringen af betonberegningen, således at den er mere ens i alle betonprogrammer.

Forbedringer til Plan Ramme 4 med tilhørende moduler

Der er nu mulighed for at beregne udnyttelse for tværsnit importeret fra programmet ”Tværsnit 2”. For at kunne beregne udnyttelse kræves dog indtastning af supplerende parametre.

Herudover er der bla. foretaget følgende forbedringer:

 • I betonmodulet inddeler programmet i betonmodulet nu selv lasten i korttids- og langtidslast, idet den kvasipermante lastandel benyttes, som langtidslast. 
 • Forbedret tabel for forskydningsarmering i udskriften i betonmodulet. 
 • Mulighed for at regne med konstant ståltemperatur, i stedet for med en bestemt brandisolering af et stålprofil ved beregning af brand i stålmodulet. Denne ændring er også gennemført i programmet Stål 3.

Nyt Menuprogram CQDimension

Der er udsendt et nyt menuprogram CQDimension. Dette program kan benyttes til følgende: 

 • Opstart af alle CQDimension programmer. 
 • Oversigt over licenser for CQDimension programmer 
 • Link til CQDimension hjemmeside og Cad-Quality A/S hjemmeside. 
 • Fremtidige opdatering af CQDimension programmer. 
 • Link til hjælpeprogrammer.

Nyt Betonpladeprogram, Betonplader 1.

Vi udsender et nyt forbedret betonpladeprogram til beregning af betonplader.

Programmet benytter K.W. Johansens brudlinieteori til beregning af det dimensionsgivende moment.

Den nye forbedrede version indeholder følgende ekstra funktioner i forhold til det tidligere program: 

 • Søjler kan indsættes vilkårligt i pladen. 
 • Mulighed for definition og beregning af ca. 22 forskellige brudlinieformer for en plade med min. 4 sider. 
 • I anvendelseskombinationen udregnes en overslagsmæssig deformationer, ud fra opgivne spændvidder og understøtningsforhold. 
 • Gennemlokningsbæreevnen for søjler både med og uden evt. bøjlearmering.

Der kan læses mere om programmet i vores brochure, som kan downloades her .

Fremtid

I fremtiden har vi planer om følgende: 

 • Certificering af CQDimension programmerne , således at disse ikke i så høj grad stoppes af Antivirus programmer. 
 • Forbedring af udskrifter i Plan Ramme 4 med tilhørende moduler, således at der kan vælges hvilke stænger der skal udskrives, således at udskriften kan blive mere overskuelig. 
 • Forbedring af Geoteknik programmerne. 
 • Undersøgelse af mulighederne for CAD integration i CQDimension programmerne. 
 • Undersøgelse af mulighederne for at kunne beregne rammehjørner og samlinger i Stålmodulet til Plan Ramme 4. Evt. ideer er velkomne.

Derudover er ideer til nye programmer og evt. forbedringer af eksisterende programmer velkomne.


Kontaktinformation

CQDimension: Poul Erik Juel,
Autodesk: Tue Egebak el. Morten Strandgaard
Vikar/ Rekruttering: Eva Larsen
IT: Per NiemannStruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com