StruSoft  
Forside    Nyhedsbrev, Januar 2012 
 

Nyhedsbrev, Januar 2012

Opdatering  til  CQDimension 2012

 

Cad-Quality A/S udsender hermed en opdatering af programpakken til konstruktionsprogrammerne til  EuroCode.

Opdateringsvejledning

 

Opdateringsvejledning kan for enkeltbrugerversionen hentes HER. Opdateringsvejledningen for netværksversionen kan hentes HER. Ved problemer med opdateringen kan Villy Kjeldsen kontaktes på telefon 29467624/55778383.

 

Certificering af CQDimension.

 

CQDimension programmerne er nu blevet certificeret og påført et CAD-Quality A/S certifikat.

Dette betyder at antivirusprogrammer i langt mindre omfang vil stoppe CQDimension programmerne. Dog har vi haft store problemer med AVG-antivirus. Derfor supporteres CQDimension ikke ved samtidig brug af den gratis version af AVG-Antivirus.

 

Generelle forbedringer

 • Mulighed for fravælgelse af lastkombination ved beregning.

 • Mulighed for scroll, så scroll knap på mus har virkning i flere af skærmbillederne.

 Forbedringer til Plan Ramme 4 med tilhørende moduler

Der er gennemført en lang række forbedringer i Plan Ramme 4.

 • Ny mulighed for at åbne træ- og stålmodulet samtidigt.

 • Mulighed for at dimensionere træ- og ståltværsnit og armering i betontværsnit, idet programmet selv kan vælge det mest optimale tværsnit/armering.

 • Forbedret tabel for forskydningsarmering i udskriften i betonmodulet og optegning af bøjlearmeringen.

 • Forbedrede udskrifter, idet de enkelte stænger kan vælges.

 • Desuden er udskriften af konklusionen forbedret således, at der er en oversigt over undersøgte lastkombinationer.

 • Der er i konklusionen mulighed for at udskrive maksimale deformationer, snitkræfter og reaktioner.

 • Reaktioner kan udskrives for hver lastkombination.

 • Der er desuden mulighed for en lokal default printopsætning, som benyttes ved nye sager.

 • Forbedret beregning af udfligning, kipning og søjleudknækning ud af planen, idet der bla. er indført gaffellejringer og fastholdelser ud af planen

 • Ny mulighed for beregning af runde betontværsnit med både rund bøjlearmering og rektangulær bøjlearmering samt T-bjælker med armering i flangerne.

 • Undo/Redo knap for ændringer i konstruktionen.

 • Mulighed at fravælge beregning af udnyttelse (begyndende foldning) i anvendelse i stålmodulet.

 • Indførelse af mulighed for 3 flanget udfligning for I-profiler.

 • Indlæggelse af produkterne Gyproc Protect F og Danogips Knauf Fireboard brandisoleringer til stålprofiller. 

Nyt modul til beregning af stålsamlinger, Stålsamlinger 1


Stålsamlinger 1 er et tillægsmodul til Plan Ramme 4 med Stålkonstruktioner 5 til beregning af stålsamlinger.

Der kan beregnes rammehjørner, fodsamlinger, kipsamlinger og stødsamlinger. Der beregnes udnyttelse af boltesamlinger, dimensioner af svejsesømme og der beregnes/kontrolleres dimensioner af tilhørende plader og hjørneplader. Programmet indeholder følgende:

 • Undersøgelse af typiske samlinger for I-profiler og H-profiler

 • Fastlæggelse af udnyttelse af bolte for træk samt kombineret forskydning og træk

 • Kontrol og fastlæggelse af pladedimensioner af plader og hjørneplader

 • Bestemmelse af dimensioner af svejsesømme

 • Valgfri udskrift med mulighed for opstilling af konklusion  

Vil du vide mere om beregningsprogram til beregning af stålsamlinger, kan du hente vores nye brochure HER

Nyt Menuprogram CQDimension

Der er udsendt et nyt menuprogram CQDimension. Dette program kan benyttes til følgende: 

 • Opstart af alle CQDimension programmer.

 • Oversigt over licenser for CQDimension programmer 

 • Link til CQDimension hjemmeside og Cad-Quality A/S hjemmeside. 

 • Fremtidige opdatering af CQDimension programmer. 

 • Link til hjælpeprogrammer.

 • Tilmelding til CQDimension nyhedsbrev.

Betontværsnit 3

 • Ny mulighed for beregning af runde tværsnit med både rund bøjlearmering og rektangulær bøjlearmering samt T-bjælker med armering i flangerne.

 Søjler og Vægge 6

 • Ny mulighed for beregning af runde tværsnit med rektangulær bøjlearmering.

 • Der er foretaget en samling af beregningsmodulet i brand, således at brandberegingen svarer til beregningsmodulet i Plan Ramme 4 med tillæg af de specielle beregningsforhold der er for søjler. I den forbindelse er en fejl i brandberegningen for 2-akset bøjning, for ikke symmetrisk armerede tværsnit med rektangulær tværsnit, blevet rettet.

 Fundering 5 og Geoteknik programpakken

 • Indførelse af mulighed for eftervisning af bæreevnen af betonen i snit ved fundamentsskaft/fod.

 • Udskrift af deformationer for de enkelte lag.

 • Import af lagfølge fra andre sager.

Forbedringer til Betonpladeprogrammet,  Betonplader 1.

Betonpladeprogrammet til beregning af dobbeltspændte betonplader benytter K.W. Johansens brudlinieteori til beregning af det dimensionsgivende moment.

Programmet er blevet opdateret med ekstra funktioner i forhold til det tidligere program:

 • Søjler kan indsættes vilkårligt i pladen.

 • Mulighed for definition og beregning af ca. 22 forskellige brudlinieformer for en plade med min. 4 sider.

 • I anvendelseskombinationen udregnes en overslagsmæssig deformationer, ud fra opgivne spændvidder og understøtningsforhold.

 • Gennemlokningsbæreevnen for søjler både med og uden evt. bøjlearmering.

 • Forbedret beregningshastighed.

 • Forbedret brugerflade, for søjleplacering og tilhørende brudlinier.

Vil du vide mere om beregningsprogram til beregning af dobbeltspændte betonplader, kan du hente vores nye brochure HER.


Kursustilbud.

 

Få større udbytte af dine beregningsprogrammer med et opdateringskursus. Cad Quality A/S tilbyder et 3 timers firmakursus i Dimension beregningsprogrammerne. Kursets målsætning er, at tilføre brugerne den nødvendige viden, der skal til, for at kunne udnytte programmerne optimalt.

Kursusforløbet tager udgangspunkt i kundespecifikke ønsker, samt nyheder i programmerne. Kurset afholdes på virksomhedens adresse, hvor deltagerantallet er ubegrænset.

Tilmelding: Telefon 55 77 83 83 spørg efter Poul Erik Juel.

Pris. Kr. 4.995,00 ekskl. moms for kunder med programservice/programklub.

Fremtid.

I fremtiden har vi planer om følgende, idet vi allerede i gang med de to første punkter: 

 • Forbedring af udskrifter i Plan Ramme 4 med tilhørende moduler, således at udskriften kan blive mere overskuelig. 

 • Forbedring af Betonmodulet til Plan Ramme 4, således at programmet kan regne søjlevirkning. 

 • Undersøgelse af mulighederne for CAD integration i CQDimension programmerne.

 • Undersøgelse af mulighederne for om der i Betonmodulet i til Plan Ramme 4, kan regnes med udfligning af betonprofilerne. 

Derudover er ideer til nye programmer og evt. forbedringer af eksisterende programmer velkomne.
 

Med venlig hilsen

CAD-Q

Tina Hansen, Villy Kjeldsen og Poul Erik Juel


StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com