StruSoft  
Forside    Nyhedsbrev, August 2012 
 

Nyhedsbrev, August 2012

CQDimension programmerne er fortsat I trygge hænder

Ejerskabet af Dimension programmerne overgår fra CAD Quality A/S (CAD-Q) til StruSoft.

CAD-Q og Structural Design Software in Europe AB (StruSoft) har besluttet, at CQDimension programmerne overtages og videreudvikles af StruSoft.

Den 1. oktober 2012 starter Dimension-programmørerne Villy og Tina  deres arbejde hos StruSoft i Danmark.
Begge vil fortsat have kontor hos CAD-Q i Horsens. De kommer fremover til at indgå i det udviklingsteam i Sverige som arbejder med WIN-Statik programmerne.

CQDimension og WIN-Statik har meget til fælles. Over de næste par år vil vi derfor sammen udvikle den næste generation af nordiske let-anvendelige statikprogrammer.
Det bliver Villys og Tinas opgave, sammen med vor danske afdeling at sikre sig, at CQDimension forbliver og udvikles i den retning som det danske marked kræver.

Fra SCION DTU i Kongens Lyngby kommer Dennis Kristensen og Iwona Budny til at lede salget, og de vil gøre deres bedste for at erstatte Poul Erik Juel, som vi alle ønsker en god tid som pensionist.

Poul Erik kommer også til at hjælpe StruSoft, så overgangen går så let som muligt.

Økonomi

I 2013 foretages faktureringen af vedligeholdelsen stadigvæk af CAD-Q, ligesom al teknik og support stadig håndteres af Villy og Tina. Fra 2014 vil al fakturering blive foretaget fra StruSoft AB.

BIM

StruSoft og CAD-Q vil også fremover udvikle de forskellige koblinger mellem vore programmer, så vi imødeser fremtidige og nuværende BIM krav. 

Til slut vil vi benytte anledningen til at ønske jer alle en god sensommer, og vi ser frem til et godt samarbejde som sikrer, at Dimensions-programmerne forbliver et af Danmarks mest foretrukne værktøjer til statiske beregninger.

Med venlig hilsen

CAD-Q og Strusoft

Tina Hansen, Villy Kjeldsen, Dennis Kristensen, Iwona Budny og Poul Erik Juel

 


StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com