StruSoft  
Forside    Nyhedsbrev januar 2013 
 

Nyhedsbrev januar 2013

StruSoft DK har netop udsendt en opdatering af programmerne til EuroCode. Flere af disse rettelser blev dog allerede udsendt i april 2012 og september 2012.

Opdateringen indeholder følgende:
 • Nye nationale annekser til Betonnormen
 • Øvrige nationale annekser
 • Forbedringer til Plan Ramme 4 og Kontinuerlige Betonbjælker 6
 • Plan Ramme 4 og Kontinuerlige Betonbjælker
 • Forbedringer til alle programmer
 • Geoteknik programpakken
 • Betonplader 1
 • Fremtid

Opdateringsvejledning kan for enkeltbrugerversionen hentes HER
Opdateringsvejledningen for netværksversionen kan hentes HER
Ved problemer med opdateringen kan Villy Kjeldsen kontaktes på telefon 29 46 76 24.

Nye nationale annekser til Betonnormen

De nye nationale annekser DS/EN 1992-1-1 DK NA 2011 og DS/EN 1992-1-2 DK NA 2011 er nu implementeret i programmerne Plan Ramme 4, Søjler og Vægge 6, Betontværsnit 3, Betonplader 1, Kontinuerlige Betonbjælker 6 og Geoteknik Programpakken. Disse skal anvendes efter 31/3 2012 og er tidligere udsendt i starten af april måned.

Øvrige nye nationale annekser.

Det nye nationale anneks til trænormen DS/EN 1995-1-1 DK NA 2011 og det nye nationale anneks til Lastnormen DS/EN 1991-1-2 DK NA 2011 er gennemgået, men det har ikke givet anledning til ændringer i programmerne.

Forbedringer til Plan Ramme 4 og Kontinuerlige Betonbjælker.

Indførelse af mulighed for udfligning af betontværsnit.

Beregning af søjlevirkning i beton, idet der nu foretages en beregning af søjlevirkningen i beton, jf. metoden Nominel Stivhed, jf. DS/EN 1992-1-1  5.8.7.2. I Brand tages hensyn til eksentricitet fra uens brandpåvirkning p.gr.a termisk udbøjning.

Forbedringer i udskriftmulighederne, idet der er indført et nyt udskriftmodul, hvor der er bedre mulighed for valg af hvad der skal udskrives, bla. separat valg af hvad der skal på konklusionen. I konklusionen kan udskrives: 
 • Deformationer
 • Reaktioner
 • Snitkræfter
 • Udnyttelser
Desuden er der indført bedre muligheder for udskrift af detailresultater og hvor der før blev udskrevet tomme tabeller (kun tabel hoveder) bliver der ikke udskrevet noget mere.

I udskriftmodulet kan der nu opstilles en default udskrift, som den enkelte bruger selv kan vælge.

I træmodulet til Plan Ramme 4 er der indført mulighed for at beregne limtræ om den svage akse.

I stålsamlingsmodulet er grafikken forbedret, således at den beregnede samling udskrives/vises i fast målestok og med dimensioner. Desuden er maksimumskrav for afstande fra bolt til kant af plade fjernet. Der er også rettet enkelte mindre fejl, som har givet anledning til fejlmeddelelser. Alt i alt skulle det betyde at programmet er blevet nemmere at benytte.

Der kan nu beregnes sadeltage med en taghældning ned til 2,5 grader, mod tidligere 5 grader.
 
Forbedring af at antivirus ikke stopper modulerne til Plan Ramme 4 i at starte ved start af programmet.

Plan Ramme 4 og Kontinuerlige Betonbjælker.

I forbindelse med etablering af en fortryd knap i Plan Ramme 4, er der desværre opstået en fejl, som betyder at Plan Ramme 4 kan gå ned og man dermed mister al data. Denne fejl er nu rettet.
 
Fejl i udskrift af reaktioner i Plan Ramme 4, idet disse blev udskrevet i listerne med forkert fortegn (i forhold til det globale koordinatsystem). Reaktionerne i selve beregningen var korrekte, ligesom reaktionerne i de tilhørende grafiske figurer også var korrekte.

Rettelse af fejl i dimensioneringsmodel for armering (Situationer hvor dimensioneringen ikke blev foretaget).

Rettelse af fejl i brandberegningen i stålmodulet.

Nye brandkurver for Scandi Supply produkterne Nullifire S707-60, Nullifire S707-120, Nullifire S708-60 og Free Fire Scandiboard F850, således at disse følger de nye produktstandarder.
 
Forbedringer til alle programmer.
 
I alle programmer, hvor der medtages partialkoefficienter på laster, kan der nu tages hensyn til etagereduktionsfaktoren, som beregnes automatisk.

I alle betonprogrammer er der nu mulighed for plader/vægge at placere et enkelt lag armering i enten top, bund eller midt i pladen/væggen.
 
Nu kopieres hjælpefilen (chm-filen) over på C:/drevet inden det åbnes. Derved skulle alle have rettigheder til at åbne hjælpefilen. Tidligere var det stort problem, fordi Microsoft( Windows) generelt ikke tillader åbning af chm-filer direkte fra et netværksdrev, medmindre der var givet speciel tilladelse.

I sidehoved/fod på udskrifterne er det nu muligt at indsætte enten filnavn eller sti til filen og ikke kun den samlede sti med filnavn.

Geoteknik programpakken

Følgende fejl er rettet i geoteknikpakken:

Fundering 5
 • Fejl når der ingen fod var i enkelt fundament.
 • Programmet kom med en forkert fortegn på snitkraft for beregningen af betonen.
Støttevæg 4 og Kældervæg 4
 • Hvis der skulle regnes med hviletryk, blev informationen ikke gemt i filen.
  Beregningen var i orden.
I programmerne er desuden rettet enkelte fejl af mindre betydning.

Betonplader 1

Der har i efteråret 2012 været kritik af udskriften af beregningerne, idet snitmomenterne ikke har fremgået klart af udskriften. Desuden har inddata- og udskrift for deformationsberegningerne været svære at forstå. Dette har vi forbedret ved at lave en helt ny måde at indtaste/angive oplysningerne til deformationsberegningerne på.

Vi har forbedret udskriften, således at både det beregnede moment, som er forholdet mellem det ydre og indre arbejde, og de 4 snitmomenter (overside i begge retninger og underside i begge retninger) fremgår af både oversigt og detailudskrift. Derved kan momenterne sammenlignes med de tilsvarende elastiske momenter, f.eks fra hånd-beregninger eller andre beregninger.

Det skulle herefter gerne være mere overskueligt hvad der er indtastet og hvad der er beregnet.

Fremtid

I forbindelse med at Dimension programmerne er overgået til Strusoft, har vi planer om at sammenlægge Dimension og StruSofts WinStatik.

Vi har opstartet arbejdet med at udarbejde en ny geoteknik programpakke, der efter planen skal indeholde følgende programmer:
 • Pælegruppe
 • Spunsvægsprogram
 • Fundamentsprogram
 • Støttevæg/Kældervægsprogram
Vi håber at kunne præsenterer nogle af disse programmer i efteråret 2013 / vinter 2014.
Ellers er ønsker og ændringer til de eksisterende programmer som altid velkomne.

Venlig Hilsen,

Dennis Kristensen
Vice President
StruSoft DK
B.Sc. Construction Engineering

Structural Design Software in Europe AB
Skype: Strusoft Dennis Kristensen
Tel: +45 23 25 25 64
StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com