StruSoft  
Forside    Nyhedsbrev marts 2013 
 

Nyhedsbrev marts 2013

Opdatering af Dimension Marts 2013

StruSoft udsender hermed en opdatering af programpakken til konstruktionsprogrammerne til EuroCode.

Baggrunden for denne opdatering er, at der kommet et nyt nationalt anneks til snelastnormen.

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning kan for enkeltbrugerversionen hentes HER.
Opdateringsvejledningen for netværksversionen kan hentes HER.

Ved problemer med opdateringen kan Villy Kjeldsen kontaktes på telefon 29 46 76 24.

Nyt nationalt anneks til Snelastnormen.

Det nye nationale anneks  DS/EN 1991-1-3 DK NA 2012  er nu implementeret i programmerne Plan Ramme 4 og Kontinuerlige Betonbjælker 6. Disse skal anvendes efter 28/2 2013. For automatisk generede snelaste er den karakteristiske snelast forøget fra 0,9 til 1,0 KN/m2. Desuden er der for sadeltag mulighed for at beregne det nye lasttilfælde for sneophobning på vestsiden af bygningen, som skal medtages i visse tilfælde.

Øvrige rettelser

Vi har desuden givet mulig for i Plan Ramme 4 at udskrive større grafer/figurer. Det kan gøres ved til at vælge ”Stor grafik” i udskrifts menuen.

Der er desuden rettet en fejl i brandberegningen i Træmodulet til Plan Ramme 4. Fejlen opstod når indbrændingsdybden i brand nærmede sig størrelsen af tværsnittet.

Desuden er der i Støttevæg 4 rettet en fejl på Momentet i pladen, som kunne opstå i visse situationer. 

Venlig Hilsen,
Dennis Kristensen
VP StruSoft DK

Tel: +45 2325 2564
Skype: StruSoft Dennis Kristensen
E-mail: dennis.kristensen@strusoft.com


StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com