StruSoft  
Forside    Nyhedsbrev september 2013 
 

Nyhedsbrev september 2013

Opdatering af Dimension September 2013 + Nyt Stålsamlingsmodul til Plan Ramme 4.

StruSoft DK udsender hermed en opdatering af Dimension programpakken til konstruktionsprogrammerne til EuroCode.
Baggrunden for denne opdatering er, at der er kommet et nye nationale annekser til alle konstruktionsnormerne og at vi har foretaget en del forbedringer af programmerne, herunder en ny lastkombinationsgenerator samt mulighed for at eksportere samlinger til dxf-format, således at disse kan vises direkte i AutoCad eller andre tegneprogrammer.

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning kan for enkeltbrugerversionen hentes HER
Opdateringsvejledningen for netværksversionen kan hentes HER

Vi har på det seneste oplevet problemer ved opdatering, såfremt programmerne er installeret i Windows programmappen. Dette skyldes at den som standard nu er skrivebeskyttet. Inden opdateringen kan man ændre JUST mappen til ikke at være skrivebeskyttet. Dette skulle afhjælpe problemet.
Ved problemer med opdateringen kan Villy Kjeldsen kontaktes på telefon 29 46 76 24.

Ændringer til de nationale Annekser til Konstruktionsnormerne.

I forbindelse med ændringerne til det nye nationale anneks DS/EN 1990 er der indført 3 nye lastkombinationer i brud, som hovedsagelig bruges til geotekniske konstruktioner. I forbindelse med indførelse af disse 3 lastkombinationer i brud, er der desuden indført en gamma0 faktor i alle konstruktionsnormer, jf. de nye nationale annekser. Denne gamma0 faktor på materiale partialkoefficienterne er indført i programmerne Plan Ramme 4, Kontinuerlige Betonbjælker 6, Søjler og Vægge 6, Betonplader 1, Betontværsnit 3 samt Geoteknik Programpakken.

FORBEDRINGER

I samlingsmodulet til Plan Ramme 4, er der nu givet mulighed for at eksportere samlingen til dxf-format, således at tegningen kan vises i AutoCad eller andre tegneprogrammer. En nærmere præsentation af denne mulighed kan ses på:  http: http://youtu.be/2yIsXxO3m6s

Vi har desuden også rettet alle fejlmeddelelser til samlingsmodulet til Plan Ramme 4, således at disse er blevet mere forståelige.

Vi har i alle konstruktionsprogrammer, der bruger standard lastkombinationsoversigten, dvs. Plan Ramme 4, Kontinuerlige Betonbjælker 6, Søjler og Vægge 6, Betonplader 1 og Geoteknik Programpakken, indført en mulighed for automatisk at generere de oftest anvendte lastkombinationer ud fra de lastgrupper, man ønsker medtaget. Der er tale om beta-udgave, og man skal således selv tjekke om alle de lastkombinationer, man ønsker, er medtaget. En nærmere præsentation af denne mulighed kan ses på:  http: http://youtu.be/W198HbE3nTo

ØVRIGE RETTELSER

Der er der i Stål 3 nu mulighed for at sætte en faktor 1,2 på materiale partialkoefficienterne for nøgleelementer.

Der er i Fundering 5 rettet en fejl, idet momentet og brudmomentet i fundamentspladen, blev udregnet forkert i visse situationer.

I Søjler og Vægge 6 er der indført mulighed for at regne med en brugerdefineret fri søjlelængde, som kan ændres i brand, jf. det nationale anneks DS/EN 1992-1-2.

ØNSKER TIL KOMMENDE PROGRAM-FORBEDRINGER

I forbindelse med den videre udvikling af programmerne, har vi behov for input fra Jer. Har Du/ I en god idé eller har tænkt "Hvorfor kan man ikke det?", så vil vi meget gerne have Dit/ Jeres input.

Ønskerne ønskes sendt til: villy.kjeldsen@strusoft.com eller til dennis.kristensen@strusoft.com


Venlig Hilsen,
Dennis Kristensen
VP StruSoft DK

Tel: +45 2325 2564
Skype: StruSoft Dennis Kristensen

StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com