StruSoft  
Forside    Bærende konstruktioner     Tværsnit 2 
 

Tværsnit 2

Tværsnit 2 anvendes til bestemmelse af tværsnitskonstanter for vilkårlige tværsnit.

Tværsnittet importeres eller optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer til hurtig definition af tværsnittet.

Standardprofiler fra Teknisk Ståbi kan importeres og eventuelt modificeres, eller vilkårlige tværsnit kan defineres med eventuelle afrundinger. Tværsnitskonstanterne beregnes svarende til brugerdefinerede-, tyngdepunkts- og hoved-akser. Tværsnit defineret i Tværsnit 2 kan importeres i Plan Ramme 4. Udskrift kan vælges efter behov.

Programfunktioner
  • Grafisk inddatering af tværsnit
  • Tværsnitskataloger med standardprofiler fra Teknisk Ståbi
  • Import af standardprofiler fra Teknisk Ståbi
  • Resultater for brugerdefinerede-, tyngdepunkts- og hovedakser
  • Valgfri udskrift med illustrationer
StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com