StruSoft  
Forside    Bærende konstruktioner     Betonkonstruktioner 6 & knt. Betonbjælker 6 
 

Betonkonstruktioner 6 & knt. Betonbjælker 6

Betonkonstruktioner 6 er et modul til Plan Ramme 4 og Kontinuerlige Betonbjælker 6 er et standalone program. Programmerne anvendes til beregning af hhv. betonrammer og betonbjælker efter den europæiske betonnorm, DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 1992-1-2.

Programfunktioner

 • Mulighed for opstilling af armerede rektangulære, cirkulære, T- og K-betontværsnit og plader
 • Mulighed for brugerdefinerede armeringstyper
 • Automatisk placering af armering 
 • Kontrol af normens krav til betontværsnit  
 • Opdeling af laster i bunden og fri laster
 • Mulighed for påsætning af standardbrand
 • Mulighed for indsættelse af flydeled, til beregning efter plasticitetsteorien

Beregningsmuligheder
 • Beregning af langtidsdeformationer og korttidsdeformationer samt revnevidder i anvendelsestilstanden efter elasticitetsteorien.
 • Kontrol af bæreevnen for brudgrænsetilstande og ulykkeslast incl. brand efter plasticitetsteorien for alle lastkombinationer, idet der dimensioneres for normalkraft og moment
 • Beregning af forskydningsarmering og forankringsarmering for brudgrænsetilstand
 • Valgfri udskrift med resultatoversigt
Programmerne foreligger i en fuld version, Betonkonstruktioner 6 samt i en version Kontinuerlige betonbjælker 6, hvor det er muligt at regne på bjælker, men ikke på rammer.
StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com